Vyřízení stavebního povolení aneb jak se nezbláznit

 

1. Vhodný pozemek

Konečně jste našli vhodný pozemek, nastudovali jste si územní plán, abyste měli jistotu, že představa vašeho vysněného domu je s ním v souladu, a tak máte pocit, že vám již nic nebrání v tom, aby šla stavba jako po másle. Chcete se pustit do zadání projektu, shánět stavební firmu a možná i materiál… Tady doporučujeme se zhluboka nadechnout a uvolnit se.

2. Situační nákres

V prvé řadě je nutné (nejlépe osobně) navštívit stavební úřad a orgán územního plánování ještě před samotným projektem. Od svého architekta nebo projektanta si nechejte vykreslit základní situační nákres a studii podoby stavby. Tuto představu následně prodiskutujte s daným úředníkem. Vyhnete se tak spoustě překvapení. Se stejnými podklady je také třeba navštívit krajskou hygienickou stanici a odbor životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností. A pokud si na to přeci jen netroufáte, neváhejte se na nás obrátit!

3. Ochranné pásmo

Pokud se váš pozemek nachází v památkové rezervaci, v ochranném pásmu památky nebo jiném památkově chráněném místě, nezapomeňte zajít i za těmito úředníky, kteří mají toto na starosti. A nakonec je na místě navštívit nejbližší vlastníky sousedních pozemků, jejichž případný nesouhlas vám může povolení stavby značně zkomplikovat a prodloužit.

4. Písemné souhlasy

Po absolvování této úvodní fáze doporučujeme písemné souhlasy a vydání závazného stanoviska. To udělejte ještě předtím, než požádáte stavební úřad o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Bohužel je nutné počítat s tím, že veškeré ,,vyřízení“ je běh na dlouhou trať. Byť by měla být každá žádost vyřízena bez zbytečného odkladu a rozhodnutí vydáno v případě řízení podle stavebního zákona do 60, resp. 90 dnů, zpravidla se tak nestane. A i když je vydáno požadované rozhodnutí, stavět ještě nemůžete. Každý z účastníku řízení může proti rozhodnutí podat odvolání.

5. Vydání povolení

V optimistické variantě počítejte s půl rokem, v realistické spíše s celým rokem. V případě, že vás stavební úřad překvapí vydáním nesouhlasného stanoviska nebo zamítnutím žádosti o vydání povolení, doporučujeme zkusit pochopit, co je k tomuto kroku vedlo a zjistit si veškeré informace. Důležité je se pokusit najít kompromis pro obě strany než se pouštět do dlouhých sporů, dokonce i soudních.