Jak správně vybrat stavební pozemek?

1. Lokalita

Před výběrem pozemku je dobré mít ujasněnou představu o svém domě snů a poté přijde na řadu výběr vhodné lokality. Již předem se rozhodněte, zda chcete stavět na venkově nebo ve městě, a určete si tzv. širší lokalitu. Na venkově počítejte s nižší cenou pozemku, ale je dobré zvážit, zda vám bude vyhovovat vzhledem k menší občanské vybavenosti (obchody, služby, školy, zdravotní střediska apod.).

2. Velikost a tvar

Při výběru velikosti pozemku je současně dobré dodržet optimální poměr zastavěné plochy k celkové výměře pozemku, přičemž za zastavěné plochy se považují i zpevněné plochy, chodníky a terasy kolem domu. Jejich součet by měl být maximálně 30 % z celkové výměry pozemku. V případě samostatně stojícího domu je nejvýhodnější obdélníkový tvar pozemku s optimálním poměrem stran 2 : 3, kde by se rozměr kratší strany měl pohybovat mezi 20 až 25 m a tato strana by měla být orientována na přístupovou komunikaci.

3. Inženýrské sítě

Důležitá je také dostupnost inženýrských sítí, tedy to, zda se na pozemku nebo v jeho blízkosti nachází přípojka elektřiny, plynu, kanalizace, apod. Chybějící infrastruktura vás od koupě pozemku nemusí odradit, počítejte však s vyššími investicemi na překonání těchto překážek.

4. Svahovitost terénu

Pokud chcete výběrem pozemku co nejvíce ušetřit při vlastní stavbě domu, jasné řešení nabízí rovinatý pozemek. Svahovitý pozemek může představovat zajímavou výzvu a poskytnout prostor na atypické řešení stavby, přináší však s sebou výrazně vyšší náklady na realizaci.

5. Přístup na pozemek

Nezapomeňte ověřit, kdo vlastní příjezdovou komunikaci k vašemu pozemku. Pokud je přístup přes soukromou parcelu, zjistěte, kdo je jejím vlastníkem a jak je přístup právně ošetřen. Jedním z řešení bývá také zatížení parcely věcným břemenem. Majiteli přechodové cesty pak náleží povinnost umožnit přístup na ostatní pozemky.

6. Územní plán

Zkontrolujte územní plán a ujistěte se, že parcela, kterou jste si vybrali je skutečně vhodná pro váš stavební záměr. Dostupný je na webových stránkách obce, popř. se obraťte na příslušný stavební úřad.