Napojení stavebního pozemku na inženýrské sítě

1. Inženýrské sítě

V případě, že se rozhodnete stavět dům, je nutné si zajistit jeho připojení na inženýrské sítě. Pod inženýrskými sítěmi rozumíme vodu, elektřinu, odpady, plyn, telekomunikace, tj. vše co je zapotřebí pro pohodlné bydlení. Obce ani provozovatelé však nemají povinnost toto zajistit, vše je to jen o dohodě mezi nimi a investorem výstavby. Pokud se tedy rozhodnete stavět na ,,zelené stráni“, kam nevede žádná infrastruktura, musíte počítat s více náklady na její vybudování.

2. Infrastruktura

Pokud jsou již pozemky ,,zasíťované“ je situace o mnoho jednodušší. Infrastruktura je přivedena na hranici pozemku, resp. její hlavní vedení probíhá v těsné blízkosti této hranice. Ve většině případů pod chodníkem či příjezdovou cestou. V takovém případě je provozovatel povinen umožnit investorovi vybudovat přípojku až do jeho nového domu. Výjimkou jsou však situace, kdy tato stávající síť nemá možnost na připojení dalšího odběratele.

3. Přípojka

Přípojka je obvykle soukromým vlastnictvím investora neboli stavebníka. Výjimku tvoří situace, kdy lze přípojku dále rozčlenit pro budoucí stavební parcely. V tomto případě je pro provozovatele sítě žádoucí si přípojku zaplatit a ponechat ve svém vlastnictví. Soukromý vlastník by totiž mohl jeho rozčlenění blokovat, resp. neúměrně zdražit.

4. Existence sítí

Před koupi stavebního pozemku se obraťte na stavební úřad – zde nejlépe zjistíte, kde se sítě nacházejí. Dnes už lze polohu inženýrských sítí ověřit v digitální technické mapě obce. Bohužel však neexistuje přehled všech celostátních sítí a ani jejich provozovatelé nemají úplnou evidenci sítí staršího data a soukromých přípojek. Anebo se můžete rovnou obrátit na provozovatele těchto sítí a vyžádat si vyjádření o jejich existenci (povětšinou lze elektronickou žádostí přímo na webových stránkách).

5. Konzultace

Závěrem bychom vám doporučili, abyste se nepouštěli do prací, které se týkají veřejných sítí bez předchozí konzultace s odborníky a stavebním úřadem, popř. s právním zástupcem.  Jakékoli laické zásahy či dokonce nehody způsobené protiprávní cestou se vám mohou prodražit.